Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Wiele osób idąc na kurs fizjoterapii, zastanawia się nad tym, czym tak naprawdę będą mogli się zajmować po takim kursie, co on im da i jakie dzięki niemu opanują umiejętności. Jak to zatem wygląda w praktyce z takim kursem?

Charakter pracy fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta to przede wszystkim osoba, która ukończyła studia medyczne. Według obowiązujących obecnie przepisów tylko taki dyplom uprawnia do tego, aby móc wykonywać w legalny sposób ten właśnie zawód. Jest to zatem taka sama profesja jak pielęgniarki, czy też oczywiście lekarza.
A czym fizjoterapeuta się zajmuje? Dzięki zdobytym na kursie fizjoterapii umiejętnościom manualnym i wiedzy medycznej eliminuje on procesy chorobowe, które zachodzą w ciele chorego, a także zapobiega dalszemu ich postępowaniu.

Różne specjalności fizjoterapeuty

To jakie jednak dokładnie czynności i działania może podjąć fizjoterapeuta, zależne jest od tego, jakiej specjalizacji odbył kurs. A tych jest bardzo wiele. Wśród najpopularniejszych wymienić można:

– rehabilitację ruchową,
– rehabilitację medyczną,
– terapię zajęciową,
– terapię manualną.

Wszystkie one mają na celu przywrócenie pełni zdrowia lub przynajmniej zahamowanie postępowania choroby. Wszystkie one wykorzystywane są jednak w zupełnie innych przypadkach chorobowych, a co za tym idzie, w przypadku innych potrzeb chorego. Jest to niezwykle ważne dla powodzenia tego procesu. W innym przypadku będzie się on mógł okazać bezcelowy.

Comments are closed.